Farmarquizen

Vad kan ni om det hårda livet på gården? I denna quiz kommer vi att testa era kunskaper om livet på landet. Quizen innehåller frågor från bondepraktikan, provningar av olika saker som tex ost eller mjöl. 

Vi blandar frågorna med mer praktiska moment som att räkna med gamla mått eller gissa vad saker väger. En rolig och samtidigt lärorik quiz om livet på landet. 

 

Pris: 450 kr/person, minimum 8500 kr
Deltagare: 5 – 50 personer
Tidsåtgång: 1 timme

 

Alla priser är exklusive moms.