Historia

Med anor ändå tillbaka till medeltiden

År 1329 köpte kyrkan egendomen som då hette Mysingen. Av detta prebendegods finns dock ingenting bevarat ovan mark. Under Gustav Vasas reformation blev Mysinge ett kungligt gods och 1653 köptes det av stormannen Arvid Forbus, som var en framgångsrik fältherre. Fem år senare, 1658, gjorde han Mysinge till säteri under namnet Friibergh, som syftade på frihet till beskattning. Den fylliga stavningen är alltså kvar från 1600-talet. Till gårdsanläggningen byggdes två flyglar varav den östra har behållit sitt ursprungliga utseende.

 

Det är i den östra flygeln som den historiska ”vakten” för Friibergh finns. Här fann man en kniv nergrävd då huset restaurerades på 1970-talet. Förr grävdes knivar ner i husgrunden för att hålla onda andar borta.

 

Makarna Forbus gifte bort sin äldsta dotter med Axel Julius De la Gardie år 1664. Han satte igång en modernisering för att omvandla Friibergh till en karolinsk sätesgård. Under 1700-talets första årtionden förändrades Friibergh i tidens anda. Det rödstrukna yttre timmret blev ljusgult och den inre inredningen gjordes i ljusare rokokostil. Under 1800-talets början tillkom den nuvarande vitrappade huvudbyggnaden.

 

Friibergh hade under 1700- och 1800-talet flera ägare och alla hade naturligtvis sin smak och sina ideér. Detta kan avläsas i husens och rummens charmiga inredning och byggstil. Under 1960-talet renoverades Friibergh och etablerades som en av Sveriges första konferensgårdar och dåvarande ägare var bl.a med och startade upp dåvarande Svenska kursgårdar nu Svenska Möten. Sedan 2007 ägs och drivs Friibergh Herrgård av Michael Hallbäck.