Information angående covid-19

Information på engelska/Information in english

 

Säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har alltid högsta prioritet. Därför tar vi det som nu sker på stort allvar. Vi följer utvecklingen med noggrannhet och följer alla rekommendationer som kommer från myndigheter och vi har själva genomfört en rad åtgärder för att säkra situationen. För att minimera risken för smittspridning har vi som företag och arbetsgivare gjort en riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Med den här informationen vill vi se till att du som gäst hos oss får information om vad vi hittills gjort för att du ska känna dig trygg med att ha ditt möte hos oss.

 

Åtgärder vi vidtagit för att minimera risken för smittspridning på Friibergh Herrgård

 • Skyltar finns på alla toaletter med folkhälsomyndighetens uppmaning att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten (minst 20 sekunder).
 • Städning av kontaktytor i allmänna utrymmen rengörs med desinfektionsmedel ett flertal gånger om dagen. Allmänna toaletter m.m. ytdesinficeras.
 • Kontaktytor i våra hotellrum ytdesinficeras.
 • Handsprit är utplacerade på flera olika platser.
 • Inför varje konferens renar vi luften i lokalen från virus, bakterier och andra luftburna partiklar med ozonreningsmaskin.
 • Alla hotellrumsnycklar desinficeras inför varje ny gäst.
 • Betalterminalerna desinficeras ​flera gånger om dagen.
 • Vi ökar användandet av engångshandskar.
 • Inför varje konferens städas konferenslokalernas kontaktytor med desinfektionsmedel. Alla konferenspennor rengörs med desinfektionsmedel. Konferensbord ytdesinficeras.
 • Transportföretag (buss, taxi osv) har fått information om att släppa av och invänta sina resenärer utanför Friibergh Herrgård.
 • Alla leveranser till Friibergh Herrgård lämnas utanför anläggningen för att minimera kontaktsmitta.
 • Vi har tagit bort salt och peppar från borden i matsalarna. Gäster får i stället be om detta så att vi kan torka varje behållare direkt efter användning.
 • Vi kommer erbjuda konferensgrupper enskilda frukostar och för- & eftermiddagsfika om så önskas.

 

Har ni frågor om hur vi kan trygga er konferens hos oss, kontakta gärna oss på 08-611 41 41 eller bokning@friibergh.se