Mötesmodeller

Effektiva och kreativa mötesmodeller

Vi vill att era möten ska vara både effektiva och kreativa som leder fram till det resultat ni söker. Nedan finner du några mötesmodeller som kan vara ert verktyg.

 

Digital Debatt

 • Lämpar sig för grupper från 15 personer och uppåt
 • Enkelt att förbereda
 • Skapar engagemang
 • Dokumentation i realtid
 • Tydligt avslut
 • Sparar tid
 • Möjlighet att delta på distans

Svårighetsgrad 0,5 av 5

 

Walk and Talk

 • Lämpar sig för upp till 30 personer
 • Promenera och tänka kreativt
 • Beslutsfattande och säkerställning av beslut
 • Arbeta parvis
 • Bestämt ämne
 • 2,5 – 3 timmars promenad
 • Rapportering
 • Sammanfatta och ta beslut
 • Delegera beslut
 • Dokumentation och uppföljning

Svårighetsgrad: 1 av 5

 

Navigator

 • Skapa närvaro hos deltagarna
 • Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
 • Skapa struktur och kvalité för mötet
 • Avsikt med mötet
 • Agenda till mötet
 • Arbetsform under mötet
 • Sammanfatta
 • Slutsats

Svårighetsgrad 2 av 5

 

Idéverkstad

 • Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
 • Utveckla relationer och gruppdynamik
 • Skapa engagemang
 • Bolla frågor
 • Innan mötet formulera huvudfrågor max 3 frågor
 • Dela in deltagarna per huvudfråga
 • Be deltagarna skriva ner sina tankar kring respektive huvudfråga
 • Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
 • Rösta på de bästa förslagen
 • Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
 • Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats

Svårighetsgrad 3 av 5

 

Uppkopplade

 • Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
 • Ifrågasätter närvaromyten
 • Värdefullt vid både stora och små möten
 • Många möjligheter
 • Förbered infrastrukturen
 • Förbered dig på kulturellt motstånd
 • Öva upp simultanförmågan
 • Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
 • Analysera erfarenheterna före, under och efter

Svårighetsgrad: 3 av 5

 

Strategi

 • Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
 • En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
 • Nulägesbeskrivning
 • Mötesstrategi
 • Handlingsplan
 • Ekonomisk kalkyl
 • Utvärdering

Svårighetsgrad 4 av 5